Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

chleb-i-wino
9112 d54c
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
chleb-i-wino
chleb-i-wino
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon vialaparisienne laparisienne

November 04 2019

chleb-i-wino
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagriber griber
chleb-i-wino
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viagriber griber
chleb-i-wino
Może ktoś na niego czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiony. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. (...) Skasowałam jego numer, ale wciąż znam go na pamięć.

November 01 2019

chleb-i-wino
Jeśli byliście dla siebie kimś więcej, już nigdy nie będziecie zwykłymi przyjaciółmi. Nie da się zjeść i całkiem zapomnieć smaku tego, co się jadło. Nie da się rozmawiać z ustami, które się całowało, bez myślenia o ich smaku. To cholernie frustrujące.
— znalezione.
chleb-i-wino
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
chleb-i-wino
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
8151 0061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
chleb-i-wino
6369 9881 500
chleb-i-wino
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
chleb-i-wino
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...