Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

chleb-i-wino
3342 f513
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chleb-i-wino
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viagriber griber
chleb-i-wino
8996 4647
Reposted fromteijakool teijakool viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
chleb-i-wino
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
chleb-i-wino

January 24 2020

chleb-i-wino
chleb-i-wino

January 22 2020

chleb-i-wino
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch

January 16 2020

chleb-i-wino
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Indonesia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viainsomniia insomniia
chleb-i-wino
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viaadwokatdiabla adwokatdiabla
chleb-i-wino
0884 589b 500
Reposted fromowca owca viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
8542 697d 500
Reposted fromlets-dream lets-dream viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl