Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

chleb-i-wino
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
chleb-i-wino
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaankaottak94 ankaottak94
chleb-i-wino
chleb-i-wino
9537 32c7
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
chleb-i-wino
7489 9026
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
5661 ab73 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
chleb-i-wino
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadaaa93 adaaa93
7565 6bbe 500

August 15 2017

9215 a79d
chleb-i-wino
5160 7f6d 500
chleb-i-wino
chleb-i-wino

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

chleb-i-wino
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
5693 ada9 500
Reposted fromsexypretty sexypretty viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl