Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

chleb-i-wino
6899 123a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
6098 d13b 500
chleb-i-wino
0016 fbc0 500
chleb-i-wino
6639 c008 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
chleb-i-wino
9473 53a2 500
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream

June 23 2017

chleb-i-wino
6746 66f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
chleb-i-wino
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viamadadream madadream
chleb-i-wino
1923 8afd
Reposted fromepi epi viamadadream madadream
chleb-i-wino
9817 d399
Reposted fromiamstrong iamstrong viamadadream madadream
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
chleb-i-wino
6788 91dc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
chleb-i-wino
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viamadadream madadream
chleb-i-wino
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
chleb-i-wino
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
chleb-i-wino
Najdroższy,
tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.
Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 
Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
chleb-i-wino
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapinkdress pinkdress
chleb-i-wino
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl