Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

chleb-i-wino
chleb-i-wino
6385 fda3
Reposted fromsarazation sarazation viaumie-ranko umie-ranko
chleb-i-wino
4397 a50a
Reposted fromwagabunda wagabunda viaumie-ranko umie-ranko
1827 166f

rehckless:

we are all mad here.

Reposted fromtosiaa tosiaa viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
8294 ea39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
chleb-i-wino
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
4104 b10a 500

thefingerfuckingfemalefury:

WE DO NOT DESERVE DOGS

chleb-i-wino
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viapinkdress pinkdress

May 17 2017

chleb-i-wino
3298 5695
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
chleb-i-wino
-mam takie kurwa pytanie gdy się mocno w cos uderzysz i  cię napierdala to jesteś potulna jak baranek czy raczej wkurwiasz się na ludzi i krzyczysz na nich mimo iz nie sa winni? -no raczej to drugie -no to kurwa wyobraź sobie kogoś kogo codziennie boli wszystko i powiedz mi jak on ma nie być niby agresywny?!

May 16 2017

chleb-i-wino

May 15 2017

9310 a070 500

adoir:

nitroxed:

exhubrant:

e x h u b r a n t 

n i t r o x e d

- A.
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
9318 6ca7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
9323 28e2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
chleb-i-wino
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaumie-ranko umie-ranko
chleb-i-wino
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl