Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

6337 8fc7 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viazEveR zEveR
chleb-i-wino
chleb-i-wino
4845 45b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream

March 28 2017

7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viaadwokatdiabla adwokatdiabla
chleb-i-wino
chleb-i-wino
3535 36ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chleb-i-wino
Przyjdź już po mnie. 
Reposted fromdnienie dnienie viamadadream madadream
6590 b2a7
chleb-i-wino
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viacherrymoore cherrymoore

March 27 2017

0380 3cb8
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamadadream madadream
chleb-i-wino
0368 3a80
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
chleb-i-wino
0385 53f7
Reposted fromnataliablus nataliablus viamadadream madadream
chleb-i-wino
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamadadream madadream
chleb-i-wino
8503 1192
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chleb-i-wino
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadieeine dieeine
chleb-i-wino
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viatruustme truustme
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viasurpriseme surpriseme
chleb-i-wino
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viamadadream madadream
chleb-i-wino

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamadadream madadream

March 25 2017

chleb-i-wino
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl