Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

chleb-i-wino
7727 af72 500
Reposted fromsavatage savatage viagriber griber
chleb-i-wino

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viagriber griber
chleb-i-wino
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viagriber griber
chleb-i-wino
4924 ab10 500
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagriber griber

April 03 2018

chleb-i-wino
5317 9661
chleb-i-wino
6580 90ec
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
chleb-i-wino
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamadadream madadream

March 29 2018

chleb-i-wino
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
chleb-i-wino
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaumie-ranko umie-ranko
chleb-i-wino
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadobby dobby
chleb-i-wino
0414 98a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacoldwater coldwater
chleb-i-wino
8012 6195
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino

Oni się Ciebie boją. Nie za bardzo wiedzą co mają z tobą robić. Jesteś trochę za obrotna i trochę za pewna siebie. Ci chłopcy, bo przecież nie mężczyźni, dobrze sobie zdają sprawę, że bez nich u boku ty dalej dasz sobie świetnie radę. W ich oczach nie jesteś ani trochę słodka ani trochę niezdarna ani nieporadna. Po prostu Ciebie się nie da uratować z żadnej opresji i nie bardzo jak się da być księciem na białym koniu, superbohaterem. Nie chcesz udawać damy w opałach, ale powiedziałaś mi kiedyś, że nie chcesz być też dla kogoś matką w związku. Chcesz śmiałych decyzji, ogarniętego życia i pewności. Chcesz,żeby ktoś w końcu przejął choć na chwilę kontrolę.

— Autor Nieznany
chleb-i-wino
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viapure-bliss pure-bliss
chleb-i-wino
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapure-bliss pure-bliss
chleb-i-wino
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapure-bliss pure-bliss
chleb-i-wino

dailyoverview: Check out this stunning shot of the rice terraces in Mù Cang Chải, Vietnam. Developed by the Hmong people, the purposeful leveling of the land makes it possible to retain water at each step and enables the growth of rice on steep hillsides. Additionally, bamboo is cut in half and used for a controlled transfer of water from step to step.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapure-bliss pure-bliss
chleb-i-wino
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl