Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

chleb-i-wino

November 02 2018

chleb-i-wino
7623 1959 500
Vienna, Austria
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne

October 25 2018

chleb-i-wino
0354 311a 500
Reposted frommakle makle viamadadream madadream
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
0366 22ac
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso

October 14 2018

chleb-i-wino
chleb-i-wino
chleb-i-wino
2897 b86b 500
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
5228 7e7f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
1921 d737 500
Reposted fromrisky risky viamadadream madadream

October 08 2018

chleb-i-wino
2437 9d9a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl