Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

chleb-i-wino
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
chleb-i-wino
chleb-i-wino
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
6554 8648
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
chleb-i-wino
9053 d76c

February 26 2017

chleb-i-wino
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapure-bliss pure-bliss

February 23 2017

chleb-i-wino
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiekmalinowy misiekmalinowy
chleb-i-wino
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
chleb-i-wino

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
chleb-i-wino
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
chleb-i-wino
4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadadream madadream
chleb-i-wino
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadieeine dieeine
chleb-i-wino
9936 1a8b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadieeine dieeine
chleb-i-wino
o d e z w i j o d e z w i j s i ę o d e z w i j s i ę d o m n i e
bo marznę
a nic tak nie grzeje jak Twoje słowa
— Charlotte Nieszyn Jasińska
chleb-i-wino
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
chleb-i-wino
8244 cf2f
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viazEveR zEveR
chleb-i-wino
chleb-i-wino
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
chleb-i-wino
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl