Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

chleb-i-wino
2299 b2a8 500

June 14 2019

chleb-i-wino
chleb-i-wino
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 11 2019

chleb-i-wino
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viakrainakredek krainakredek
chleb-i-wino
6272 ed00 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
5537 40d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
6283 bcec 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
7987 a4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
chleb-i-wino
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuzzledbypeople puzzledbypeople

June 01 2019

chleb-i-wino
chleb-i-wino
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viagriber griber
chleb-i-wino
3637 1e60 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viagreen-tea green-tea
chleb-i-wino
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
chleb-i-wino
2698 feca 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viapinkdress pinkdress
chleb-i-wino
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapinkdress pinkdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl